Standard

พิธีการช่วงเช้า

 • พิธีสงฆ์/ขันหมาก/สู่ขอสวมแหวน/พิธีรับไหว้/
 • พิธีหลั่งน้ำ/พิธีส่งตัว
 • ผู้ดำเนินพิธีการ
 • มาลัยคอ มาลัยมือรับเจ้าสาว
 • ตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีการ
 • อาหารเช้า/คอฟฟี่เบรก 50 ที่ (เพิ่ม 100บ./ท่าน)

ส่วนจัดเลี้ยง

 • โต๊ะจีน 10 โต๊ะ 9 ท่าน/โต๊ะ หรือ บุฟเฟ่ต์ Long table 90 ท่าน 360 บาท/ท่าน
 • เครื่องเสียง
 • แบล็กดรอปถ่ายภาพ
 • มุมแกลอรี่
 • โต๊ะเซ็นต์อวยพรพร้อมอุปกรณ์
 • ตกแต่งเวทีพร้อมโลโก้
 • ตกแต่งทางเดินบ่าวสาว
 • ตกแต่งโต๊ะรดน้ำต้นไม้พร้อมต้นไม้
 • ดนตรีโฟล์คซอง
 • พิธีกรบนเวที
 • โปรเจคเตอร์
 • มาลัยคอ ช่อดอกไม้
 • เหล้าเลี้ยงแขก 8 ขวด

Premium

พิธีการช่วงเช้า

 • พิธีสงฆ์/ขันหมาก/สู่ขอสวมแหวน/พิธีรับไหว้/
 • พิธีหลั่งน้ำ/พิธีส่งตัว
 • ผู้ดำเนินพิธีการ
 • มาลัยคอ มาลัยมือรับเจ้าสาว
 • ตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีการ
 • อาหารเช้า/คอฟฟี่เบรก 50 ที่ (เพิ่ม 100บ./ท่าน)

ส่วนจัดเลี้ยง

 • โต๊ะจีน 10 โต๊ะ 9 ท่าน/โต๊ะ หรือ บุฟเฟ่ต์ Long table 90 ท่าน 360 บาท/ท่าน (+10,000 บาท)
 • เครื่องเสียง
 • แบล็กดรอปถ่ายภาพ
 • มุมแกลอรี่
 • โต๊ะเซ็นต์อวยพรพร้อมอุปกรณ์
 • ตกแต่งเวทีพร้อมโลโก้
 • ตกแต่งทางเดินบ่าวสาว
 • ตกแต่งโต๊ะรดน้ำต้นไม้พร้อมต้นไม้
 • ดนตรีโฟล์คซอง
 • พิธีกรบนเวที
 • โปรเจคเตอร์
 • มาลัยคอ ช่อดอกไม้
 • เหล้าคนถือต้นกล้วยอ้อย 4 ขวด
 • ช่างภาพวันจริง

พิธีการช่วงเช้า

 • พิธีสงฆ์/ขันหมาก/สู่ขอสวมแหวน/พิธีรับไหว้/
 • พิธีหลั่งน้ำ/พิธีส่งตัว
 • ผู้ดำเนินพิธีการ
 • มาลัยคอ มาลัยมือรับเจ้าสาว
 • ตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีการ
 • อาหารเช้า/คอฟฟี่เบรก 50 ที่ (เพิ่ม 100บ./ท่าน)

ส่วนจัดเลี้ยง

 • โต๊ะจีน 10 โต๊ะ 9 ท่าน/โต๊ะ หรือ บุฟเฟ่ต์ Long table 90 ท่าน 360 บาท/ท่าน (+10,000 บาท)
 • เครื่องเสียง
 • แบล็กดรอปถ่ายภาพ
 • มุมแกลอรี่
 • โต๊ะเซ็นต์อวยพรพร้อมอุปกรณ์
 • ตกแต่งเวทีพร้อมโลโก้
 • ตกแต่งทางเดินบ่าวสาว
 • ตกแต่งโต๊ะรดน้ำต้นไม้พร้อมต้นไม้
 • ดนตรีโฟล์คซอง
 • พิธีกรบนเวที
 • โปรเจคเตอร์
 • มาลัยคอ ช่อดอกไม้
 • เหล้าคนถือต้นกล้วยอ้อย 4 ขวด
 • ช่างภาพวันจริง
 •  

Superior

พิธีการช่วงเช้า

 • พิธีสงฆ์/ขันหมาก/สู่ขอสวมแหวน/พิธีรับไหว้/
 • พิธีหลั่งน้ำ/พิธีส่งตัว
 • ผู้ดำเนินพิธีการ
 • มาลัยคอ มาลัยมือรับเจ้าสาว
 • ตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีการ
 • อาหารเช้า/คอฟฟี่เบรก 50 ที่ (เพิ่ม 100บ./ท่าน)

ส่วนจัดเลี้ยง

 • โต๊ะจีน 10 โต๊ะ 9 ท่าน/โต๊ะ หรือ บุฟเฟ่ต์ Long table 90 ท่าน 360 บาท/ท่าน (+20,000 บาท)
 • เครื่องเสียง
 • แบล็กดรอปถ่ายภาพ
 • มุมแกลอรี่
 • โต๊ะเซ็นต์อวยพรพร้อมอุปกรณ์
 • ตกแต่งเวทีพร้อมโลโก้
 • ตกแต่งทางเดินบ่าวสาว
 • ตกแต่งโต๊ะรดน้ำต้นไม้พร้อมต้นไม้
 • ดนตรีโฟล์คซอง
 • พิธีกรบนเวที
 • โปรเจคเตอร์
 • มาลัยคอ ช่อดอกไม้
 • เหล้าคนถือต้นกล้วยอ้อย 4 ขวด
 • เหล้าเลี้ยงแขก 8 ขวด

ส่วน wedding studio

 • ถ่ายพรีเวดดิ้ง
 • รูปภาพพร้อมกรอบหลุยส์ขนาด 20×30″
 • อัลบั้ม LCD ขนาด 8×10นิ้ว 10 หน้า จำนวน 1 อัลบั้ม
 • ชุดใส่ถ่าย PreWedding /แต่งหน้าทำผม
 • ค่าสถานที่ถ่ายภาพ
 • ชุดงานวันจริง/แต่งหน้ารับจริง
 • ช่างภาพวันจริงหรือ บุฟเฟ่ต์ Long table 90 ท่าน 360 บาท/ท่าน (+10,000 บาท)

พิธีการช่วงเช้า

 • พิธีสงฆ์/ขันหมาก/สู่ขอสวมแหวน/พิธีรับไหว้/
 • พิธีหลั่งน้ำ/พิธีส่งตัว
 • ผู้ดำเนินพิธีการ
 • มาลัยคอ มาลัยมือรับเจ้าสาว
 • ตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีการ
 • อาหารเช้า/คอฟฟี่เบรก 50 ที่ (เพิ่ม 100บ./ท่าน)

ส่วนจัดเลี้ยง

 • โต๊ะจีน 10 โต๊ะ 9 ท่าน/โต๊ะ หรือ บุฟเฟ่ต์ Long table 90 ท่าน 360 บาท/ท่าน (+20,000 บาท)
 • เครื่องเสียง
 • แบล็กดรอปถ่ายภาพ
 • มุมแกลอรี่
 • โต๊ะเซ็นต์อวยพรพร้อมอุปกรณ์
 • ตกแต่งเวทีพร้อมโลโก้
 • ตกแต่งทางเดินบ่าวสาว
 • ตกแต่งโต๊ะรดน้ำต้นไม้พร้อมต้นไม้
 • ดนตรีโฟล์คซอง
 • พิธีกรบนเวที
 • โปรเจคเตอร์
 • มาลัยคอ ช่อดอกไม้
 • เหล้าคนถือต้นกล้วยอ้อย 4 ขวด
 • เหล้าเลี้ยงแขก 8 ขวด

ส่วน wedding studio

 • ถ่ายพรีเวดดิ้ง
 • รูปภาพพร้อมกรอบหลุยส์ขนาด 20×30″
 • อัลบั้ม LCD ขนาด 8×10นิ้ว 10 หน้า จำนวน 1 อัลบั้ม
 • ชุดใส่ถ่าย PreWedding /แต่งหน้าทำผม
 • ค่าสถานที่ถ่ายภาพ
 • ชุดงานวันจริง/แต่งหน้ารับจริง
 • ช่างภาพวันจริง

งานเช้า (ไม่เกิน 11.00 น.)
07.00 น. – 11 .00 น.

งานเลี้ยงฉลองเย็น
17.00 น. – 21 .00 น.

งานครึ่งวัน (เช้า)
07.00 น. – 14.00 น.

งานครึ่งวัน (บ่าย)
15.00 น. – 21.00 น.

งานเต็มวัน
07.00 น. – 21.00 น.

Scroll to Top